Polityka Prywatności

§.1 ADMINISTRATOR DANYCH
 1. Administratorem danych jest firma Design Atelier – Autorska Pracownia Architektoniczna ul. Sienkiewicza 11/2, 80-227 Gdańsk.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w Design Atelier – Autorska Pracownia Architektoniczna z zachowaniem największej staranności i odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z przepisami ustawowymi i wykonawczymi ujętymi w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO).
§2. CEL PRZETWARZANIA DANYCH
 1. Gromadzimy dane osobowe tylko i wyłącznie niezbędne do świadczenia naszych usług. Na potrzeby wykonania usług pozyskujemy następujące dane: imię, nazwisko, telefon, adres mailowy
 2. Nie przetwarzamy szczególnych danych osobowych takich jak wyznanie, rasa, orientacja seksualna itp., chyba że za wyraźną zgodą osoby zainteresowanej.
 3. Dane osobowe nie są udostępniane stronom spoza Unii Europejskiej.
§3. PRAWA
 1. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
§4. OCHRONA DANYCH
 1. W Design Atelier – Autorska Pracownia Architektoniczna dokładamy wszelkich starań, by należycie chronić i zabezpieczać przechowywane dane osobowe. W tym celu wdrożyliśmy różne środki o charakterze organizacyjnym, fizycznym, administracyjnym i technicznym. Dostęp do wszystkich danych i informacji posiada jedynie upoważniony personel, albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.
 2. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w Design Atelier – Autorska Pracownia Architektoniczna jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: info@designatelier.pl lub osobiście w siedzibie firmy ul. Sienkiewicza 11/2, 80-227 Gdańsk, w godzinach pracy biura.
 3. Wprowadziliśmy środki techniczne i organizacyjne w celu jak najlepszej ochrony danych użytkownika przed utratą, modyfikacją, kradzieżą bądź dostępem ze strony nieupoważnionych stron trzecich.
§5. PLIKI COOKIES
 1. Strona internetowa www.designatelier.pl automatycznie zbiera informacje poprzez pliki cookies (ciasteczka). Są to małe pliki tekstowe tworzone i wysyłane przez serwer www i przechowywane przez przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna wykrywa rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
 2. Gromadzone informacje w plikach cookies przeważnie zawierają adres IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, informacji o czasie i dacie utworzenia, lokalizacji, oraz czasie wygaśnięcia pliku cookies.
 3. Zebrane dane służą nam do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych strony, aby usprawniać funkcjonowanie strony internetowej.
  Korzystamy z plików cookies, aby zagwarantować najwyższy poziom wygody naszej strony, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Design Atelier – Autorska Pracownia Architektoniczna w celu optymalizacji działania strony oraz prawidłowej funkcjonalności.
 4. Na naszej stronie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  • „Własne” pochodzące bezpośrednio z naszej strony internetowej.
  • „Niezbędne” umożliwiają poprawne korzystanie z naszej strony.
  • „Funkcjonalne” umożliwiają zapamiętanie preferowanych przez użytkownika funkcjonalności strony.
 5. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies w edycji ustawień w przeglądarce internetowej.
 6. Użytkownik naszych stron ma pełne prawo do zgłoszenia podmiotowi wykorzystującemu Twoje dane osobowe żądania dostępu do tych informacji, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
JAK ZMIENIĆ LUB WYŁĄCZYĆ OBSŁUGĘ PŁKÓW COOKIES W NAJPOPULARNIEJSZYCH PRZEGLĄDARKACH:

Google Chrome
Należy kliknąć menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików Cookie:

 • Usuwanie plików Cookie,
 • Domyślne blokowanie plików Cookie,
 • Domyślne zezwalanie na pliki Cookie,
 • Domyślne zachowywanie plików Cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki
 • Określanie wyjątków dla plików Cookie z konkretnych witryn lub domen

Internet Explorer 6.0 i 7.0
Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

Mozilla Firefox
Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.

Zarządzanie plikami cookie i danymi witryn w Safari (źródło:https://support.apple.com )
W aplikacji Safari na Macu wybierz polecenie menu Safari > Preferencje, kliknij w Prywatność, a następnie wykonaj dowolną z poniższych rzeczy:

 • Stałe blokowanie plików cookie: Zaznacz Blokuj wszystkie cookie.
 • Witryny, inne podmioty oraz reklamodawcy nie mogą przechowywać na Twoim Macu plików cookie oraz innych danych. Może to uniemożliwić niektórym witrynom poprawne działanie.
 • Usuwanie przechowywanych plików cookie i danych: Kliknij w Zarządzaj danymi witryn, zaznacz jedną lub więcej witryn, a następnie kliknij w Usuń lub Usuń wszystko.
 • Usunięcie tych danych może zredukować śledzenie, ale może również spowodować wylogowanie Ciebie z witryn internetowych lub zmienić ich zachowanie.
 • Sprawdzanie, które witryny przechowują pliki cookie lub inne dane: Kliknij w Zarządzaj danymi witryn.
 • Proszenie witryn o nieśledzenie: Niektóre witryny internetowe śledzą Twoją aktywność podczas przeglądania prezentowanych przez nie treści, dzięki czemu mogą lepiej dostosować oferowane Ci materiały. Możesz włączyć w Safari proszenie witryn oraz innych dostawców ich zawartości (w tym reklamodawców) o nieśledzenie.
 • Gdy funkcja ta jest włączona, przy każdym pobieraniu zawartości dowolnej witryny Safari dodaje żądanie nieśledzenia, ale honorowanie tego żądania zależy od danej witryny.

Domyślnie Safari przyjmuje pliki cookie oraz dane witryn tylko od tych witryn, które odwiedzasz. Pomaga to chronić Cię przed przechowywaniem na Twoim Macu danych przez niektórych reklamodawców.