Otoczeni przez naturę dla zdrowia

Wydaje się, że dużo wcześniej i dużo głębiej niż cywilizacja zachodnia wpływ natury na zdrowie człowieka uświadomiły sobie społeczeństwa azjatyckie, w tym – przede wszystkim – japońskie. W latach 80-tych XX wieku opracowano tam specjalną praktykę pro-zdrowotną zapobiegającą rozwojowi chorób – shinrin-yoku – czyli spędzanie wolnego czasu w lesie, kąpieli leśnej. Udowodniono, że dzięki leśnym kąpielom obniża się ciśnienie krwi, poprawia zdolność radzenia sobie ze stresem.

Więzi i społeczność jako klucz do lepszego życia

Dostrzegając prozdrowotną moc architektury i rozumiejąc, że polskie społeczeństwo zgodnie z najnowszymi badaniami Głównego Urzędu Statystycznego jest społeczeństwem starzejącym się, a także wierząc, że Skandynawowie znaleźli klucz do szczęśliwej jesieni życia, skupiam swoje wysiłki na koncepcji zielonych sanatoriów i szczęśliwych domów seniora.

Zielone sanatoria

Sanatoria to relikt epoki komunizmu. Z założenia miały one na celu nie tylko pomagać chorym w odzyskaniu zdrowia dzięki przebywaniu w miejscowościach uzdrowiskowych – blisko zieleni, świeżego powietrza i z dala od cywilizacji, ale też być spoiwem społeczności (dancingi, wspólna gimnazystka, wspólne posiłki).