Więzi i społeczność jako klucz do lepszego życia

Dostrzegając prozdrowotną moc architektury i rozumiejąc, że polskie społeczeństwo zgodnie z najnowszymi badaniami Głównego Urzędu Statystycznego jest społeczeństwem starzejącym się, a także wierząc, że Skandynawowie znaleźli klucz do szczęśliwej jesieni życia, skupiam swoje wysiłki na koncepcji zielonych sanatoriów i szczęśliwych domów seniora.