Wydaje się, że dużo wcześniej i dużo głębiej niż cywilizacja zachodnia wpływ natury na zdrowie człowieka uświadomiły sobie społeczeństwa azjatyckie, w tym – przede wszystkim – japońskie. W latach 80-tych XX wieku opracowano tam specjalną praktykę pro-zdrowotną zapobiegającą rozwojowi chorób – shinrin-yoku – czyli spędzanie wolnego czasu w lesie, kąpieli leśnej. Udowodniono, że dzięki leśnym kąpielom obniża się ciśnienie krwi, poprawia zdolność radzenia sobie ze stresem.

Natura działa na nas za pośrednictwem węchu – istnieją wyniki badań potwierdzające zależność układu odpornościowego i węchu: kontakt z naturą zmienia u człowieka sposób funkcjonowania układu odpornościowego poprzez zwiększenie liczby jego komórek.

Zgodnie z wynikami badań rozpoczętych w 2010 roku istnieje związek zapachu natury ze zmianą fal mózgowych oraz z jego wpływem na zmiany fal chorobowych na związane z lepszym zdrowiem. Ma to związek z umiejętnością przenikania bariery krwi przez zapach i umiejętność wpływu na ośrodkowy układ nerwowy.

Wiele badań potwierdza zmniejszone ryzyko zachorowania na depresję przy kontakcie z naturą, czy też wpływ kontaktu z naturą na poziom szczęścia i witalności. Zgodnie z tymi założeniami natura, poprzez swoje właściwości uspokajające i uzdrawiające jest w stanie zlikwidować psychologiczne poczucie oddzielenia obecne we współczesnym społeczeństwie.

Poza poziomem zdrowia fizycznego ważny jest wpływ natury na poczucie zadowolenia, podniesienie poziomu szczęścia i, wreszcie, poziom zachwytu.

Na przełomie lat 80-tych i 90-tych XX wieku psychologowie Stephen i Rachel Kaplan stworzyli teorię regeneracji uwagi. Według tej teorii natura pomaga także w regeneracji energii mentalnej (po ciężkiej pracy intelektualnej) – pomagając przywrócić moc wyczerpanym połączeniom w naszych mózgach.

Doświadczenie zachwytu zgodnie z wynikami badań powoduje, że mamy poczucie większej ilości czasu, zmienia sposób odnoszenia się do drugiego człowieka, niweluje konieczność porównywania się z innymi oraz obniża potrzebę posiadania dóbr materialnych. Wszystko to, zgodnie z badaniami przeprowadzonymi między innymi przez naukowców University of Califorcia prowadzi do poczucia większej satysfakcji z życia.

Zgodnie z angielskimi badaniami z 2008 roku przeprowadzonymi na dużej próbie obywateli otoczenie naturą (wszelkiego rodzaju parkami, lasami, polami) mieli najniższy poziom umieralności na choroby układu krążenia i znacznie dłuższej żyli.

Moją misją jest połączenie elementów architektury w taki sposób, aby wspólnie z naturą umiała odbudować więzi, poprawić samopoczucie i doprowadzić do lepszej jakości życia.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*