Jest to chęć dawania mieszkańcom otaczającej natury i tworzenie oazy dobrego życia, w centrum jakie stanowi ich rezydencja. Projektujemy tak, aby domownicy mogli doświadczać więcej przestrzeni w każdym miejscu swojej rezydencji.