“Nigdy nie zdarzyło mi się, żeby pracownia podjęła się jakiegoś zlecenia i się z niego nie wywiązała z sukcesem, rozumianym jako otrzymanie uzgodnienia warunków w urzędzie, uzyskania uzgodnień projektów branżowych lub otrzymania pozwolenia na budowę dla projektu, który w niej był opracowywany. ”